Mēs apmācām!

Izglītības programmas.

Profesionālā pilnveide

Mācību centrs piedāvā sekojošas profesionālās pilnveides programmas:

  • Kultūras vadība


  • Licencēta profesionālās profesionālās pilnveides programma  Kultūras projektu vadība un īstenošana palīdzēs sekmēt un pilnveidot izglītojamā spējas rast atbilstošus risinājumus kultūras projektu īstenošanai radošajās industrijās. 

  • Aktualitātes sociālās aprūpes nozarē


  • Licencēta profesionālās profesionālās pilnveides programma Aktualitātes sociālās aprūpes nozarē palīdzēs Sekmēt un pilnveidot izglītojamā zināšanas par aktualitātēm sociālās aprūpes nozarē, rast atbilstošus risinājumus lai spētu sniegt klienta vajadzībām piemērotus aprūpes risinājumus.

  • Uzņēmējdarbības uzsākšana un vadīšana


  • Licencēta profesionālās profesionālās pilnveides programma – Uzņēmējdarbības uzsākšana un vadīšana palīdzēs sekmēt izglītojamo spējas patstāvīgi izstrādāt biznesa ideju un biznesa plānu uzņēmējdarbības uzsākšanai perspektīvā

  • Digitālo kompetenču pilnveide


  • Licencēta profesionālās profesionālās pilnveides programma Digitālo kompetenču pilnveide palīdzēs uzlabot spējas izprast un orientēties dažādu informācijas sistēmu un tiešsaistes rīku klāstā un to pielietošanā,