Mēs apmācām!

Izglītības programmas.

Profesionālā pilnveide

Mācību centrs piedāvā sekojošas profesionālās pilnveides programmas:

  • Kultūras vadība

  • Licencēta profesionālās profesionālās pilnveides programma  Kultūras projektu vadība un īstenošana palīdzēs sekmēt un pilnveidot izglītojamā spējas rast atbilstošus risinājumus kultūras projektu īstenošanai radošajās industrijās. 

  • Sociālā aprūpe

  • Aktualitātes sociālās aprūpes nozarē

  • Licencēta profesionālās profesionālās pilnveides programma Aktualitātes sociālās aprūpes nozarē palīdzēs Sekmēt un pilnveidot izglītojamā zināšanas par aktualitātēm sociālās aprūpes nozarē, rast atbilstošus risinājumus lai spētu sniegt klienta vajadzībām piemērotus aprūpes risinājumus.